Jan van der Berg. 
 Jan Bergsma. 

 

 

Siep Boorsma / Geluidsman

 

 

  Iede Braaksma   Accordeonist
 Aad de Bruijn. 
 Louw Detmar.
 

 

     Hendrik Ettema / Secretaris

 Tjebbe Gorter 

Cor Hellinga / Muziekcommissie

             

  Harm Hiemstra
 

 

 

  Harke Houtsma

 

 

 

 

 

 Freerk Holwerda. 
Cees van Houten 
Jan Hoving. 
 Arjen Jousma / Bestuurslid 
 Lieuwe de Jong / Bestuurslid / Accordeonist
Marten Kampen / Voorzitter

 Berend Klinkert.

 

Hedzer Koops. 
 Gerke van der Land. 
   
 Joop Posthumus.
 Sipke Scheepsma / Muziekcommissie
  Roel Snip
 Albert Veenstra. 
Ale de Vries / Accordeonist. 
 Riekele Veenstra. 
 Wytse Visser / Penningmeester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rinze Ytsma  (dirigent)
 Sytse Walda. 
 Kees Westgeest. 
 Jilt Wiersma 
 Piet Zuidema.