Wie

Shantykoor De Beurtskippers
Surhuisterveen

 

Het koor is opgericht in september 2003 en had direkt een succesvolle start.
Inmiddels bestaat het koor uit ruim 33 enthousiaste leden uit diverse dorpen van de gemeente Achtkarspelen (en omstreken) en heeft al menige optredens in de regio achter de rug.

De repetities worden gehouden in Surhuisterveen in Partycentrum "De Dikke Draai", waar ook de naam van het koor mee te maken heeft.
De zeilende beurtschippers van weleer hadden namelijk hun ligplaats bij de brug de Dikke Draai.


 

Het koor staat onder de enthousiaste leiding van Rinze Ytsma uit Drogeham.

 

Spreekt het aan?

"De Beurtskippers" hebben nog plaats voor enkele nieuwe leden, bij voorkeur in de lage stemmen hoewel ook andere stemmen van harte welkom zijn. Inlichtingen of aanmeldingen: ga naar onze contactpagina.De Monsterrol (nu ook met foto's).

Een monsterrol is een gedrukt en gezegeld stuk waarin de betrekkingen tussen rederij, kapitein en de bemanning worden geregeld. De monsterrol werd opgemaakt door de waterschout. Sinds 1641 was deze verantwoordelijk voor de registratie van de schepelingen. De monsterrol is te beschouwen als het bevolkingsregister van scheepsbewoners.

De monsterrol van Shantykoor De Beurtskippers:

Voornaam: Achternaam: Plaats:  
       
       
Jan Berg v/d Drogeham  
Jan Bergsma Kollum  
Siep Boorsma Kollum  
Iede Braaksma Hurdegaryp Accordeonist /muziekcommissie
Aad Bruijn de Kollumerpomp  
Rinze Ytsma Drogeham Dirigent
Hendrik Ettema Surhuisterveen Secretaris
Tjebbe Gorter Kollumerpomp  
Cor Hellinga Kollum Muziekcommissie
Harm Hiemstra Kootstertille  
Freerk Holwerda Kollum  
Cees Houten van Kollum  
Harke Houtsma Kollumerpomp  
Jan Hoving Kollum  
Rob Hulsen van Kollum  
Lieuwe Jong de Surhuisterveen Bestuurslid / Accordeonist
Arjen  Jousma Harkema Bestuurslid
Marten Kampen Kollum Voorzitter
Berend Klinkert Kollum  
Hedzer Koops Kootstertille  
Gerke Land van der Veenklooster  
Joop Posthumus Drachten  
Sipke  Scheepsma Surhuizum Muziekcommissie
Roel Snip Surhuisterveen  
Albert Veenstra Harkema  
Riekele Veenstra Surhuizum  
Wytse Visser Kollum Penningmeester
Ale Vries de Kollum Accordeonist
Sytse Walda Surhuisterveen  
Kees Westgeest Opende  
Jilt Wiersma Kollumerpomp  
Piet Zuidema Kollum