Siep Boorsma / Geluidsman

 

 

  Iede Braaksma   Accordeon
   
   
 

 

     Hendrik Ettema / Secretaris

 Tjebbe Gorter 

Cor Hellinga / Penningmeester

             

  Harm Hiemstra
 

 

 

  Harke Houtsma  / Bestuurslid

 

 

 

 

 

 Freerk Holwerda. 
Cees van Houten 
  Feike de Jong
 Arjen Jousma / Bestuurslid 
  Rob van Hulsen
Marten Kampen / Voorzitter
 

 

 

   
   
   
 Joop Posthumus.
 Sipke Scheepsma / Muziekcommissie
  Roel Snip / Gitaar
   
Ale de Vries / Accordeon
   
 Wytse Visser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rinze Ytsma  (dirigent)
 Sytse Walda. 
   
    
 Jilt Wiersma 
   Marcel van Zijp
 Piet Zuidema.