Wie

Shantykoor De Beurtskippers
Surhuisterveen

 

Het koor is opgericht in september 2003 en had direkt een succesvolle start.
Inmiddels bestaat het koor uit 26 enthousiaste leden uit diverse dorpen van de gemeente Achtkarspelen (en omstreken) en heeft al menige optredens in de regio achter de rug.

De repetities worden gehouden in Surhuisterveen in Partycentrum "De Dikke Draai", waar ook de naam van het koor mee te maken heeft.
De zeilende beurtschippers van weleer hadden namelijk hun ligplaats bij de brug de Dikke Draai.


 

Het koor staat onder de enthousiaste leiding van Rinze Ytsma uit Drogeham.

 

Spreekt het aan?

"De Beurtskippers" hebben nog plaats voor enkele nieuwe leden, bij voorkeur in de lage stemmen hoewel ook andere stemmen van harte welkom zijn. Inlichtingen of aanmeldingen: ga naar onze contactpagina.De Monsterrol (nu ook met foto's).

Een monsterrol is een gedrukt en gezegeld stuk waarin de betrekkingen tussen rederij, kapitein en de bemanning worden geregeld. De monsterrol werd opgemaakt door de waterschout. Sinds 1641 was deze verantwoordelijk voor de registratie van de schepelingen. De monsterrol is te beschouwen als het bevolkingsregister van scheepsbewoners.

De monsterrol van Shantykoor De Beurtskippers:

Voornaam: Achternaam: Plaats:  
       
       
       
       
Siep Boorsma Kollum  
Iede Braaksma Hurdegaryp Accordeon 
Rinze Ytsma Drogeham Dirigent
Hendrik Ettema Surhuisterveen Secretaris
Tjebbe Gorter Kollumerpomp  
Cor Hellinga Kollum Penningmeester
Harm Hiemstra Kootstertille  
Freerk Holwerda Kollum  
Cees Houten van Kollum  
Harke Houtsma Kollumerpomp Bestuurslid
Rob Hulsen van Kollum  
Feike Jong de Burgum  
Arjen  Jousma Harkema Bestuurslid
Marten Kampen Kollum Voorzitter
Joop Posthumus Drachten  
Sipke  Scheepsma Surhuizum Muziekcommissie
Roel Snip Surhuisterveen Gitaar
Wytze Visser Kollum  
Ale Vries de Kollum Accordeon
Sytze Walda Surhuisterveen  
Jilt Wiersma Kollumerpomp  
Marcel Zijp van Kollum  
Piet Zuidema Kollum